yt
instagram
pinterest
document.tpl

Kontakt

Indeco S.A.

Siedziba główna:
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

Biuro, Sprzedaż, Magazyn, Produkcja
ul. Firmowa 1, Karpin
05-252 Dąbrówka

Sąd Rejonowy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000141397
NIP 527-10-24-943
REGON 011131660
Kapitał zakładowy wniesiony
w całości 14.044.000,00 zł  


Kontakt telefoniczny:
Tel. +48 22 313 0 313

numery wewnętrzne:
2 - Dział obsługi sprzedaży
3 - Dział handlu krajowego
4 - Dział handlu zagranicznego
5 - Dział logistyki i zaopatrzenia
6 - Dział prawny
7 - Dział techniczny
8 - Dział IT

Faks +48 22 313 0 314
E-mail: info@indeco.pl

znajdź salon
Znajdź
Salon
Indeco

Znajdź salon

szafa Indeco
Oryginalna
Szafa
Indeco

Czytaj więcej

zaprojektuj szafę online
Zaprojektuj
Szafę
Online

Zaprojektuj teraz